0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 3x3
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
inprogress
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
-
-
Toronto Raptors 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۰۷:۱۵
  World NBA 2K22 Cyber League
Miami Heat (Cyber)
۱۰۲
۱۱۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۰
۱۱۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۰۵:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۸۳
۷۶
Phoenix Suns (Cyber)
inprogress
۰۶:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۱
۱۲۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۲
۱۲۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۷۹
۱۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۵
۱۳۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۰
۱۳۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۹
۱۱۱
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۳
۱۳۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۰:۵۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۱۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
LeBron James
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۲۰
James Harden
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۰۰
James Harden
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۴۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۶:۴۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۵۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۰:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۱:۰۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۴:۱۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۲۰
LeBron James
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۰:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۲:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Michael Jordan
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۵۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۵۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۴:۰۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۲۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۵:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۵۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
Damian Lillard
Finished
۰۶:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۱۰
Kobe Bryant
۰
۰
Russell Westbrook
inprogress
۰۷:۱۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۴
۶۳
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۲
۶۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۸۰
۶۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۵۴
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۵۹
۷۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۹۵
۶۸
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۵
۵۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۵
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۸
۷۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۵
۷۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۶۰
۶۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۸
۶۵
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۹۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۸
۷۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۵۱
۵۲
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۰۶:۳۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید