0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Robin Pacha
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۰:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۲:۳۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۱:۰۰
David Mutl
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۱:۳۰
Marek Placek
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Vilhelm
۲
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۳:۰۰
Petr Picek
۳
۲
David Mutl
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۵:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
David Vrabec
۳
۰
Matej Drechsler
Finished
۰۰:۰۰
David Mutl
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Martin Pavliska
۳
۰
Dalimil Machander
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Ales Krejci
Finished
۰۱:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Karel Baros
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
David Vrabec
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۶:۰۰
  Europe TT Elite Series
Zochniak Jakub
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۲:۴۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۴۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۱۵
Szymon Radlo
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Michal Skorski
Finished
۰۲:۱۵
Mikolaj Szalinski
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۳۰
Michal Skorski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۴۵
Szymon Radlo
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۰۰
Michal Skorski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Dawid Kotwica
۲
۱
Mariusz Koczyba
inprogress
۰۶:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Sergey Skachenko
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۰۰
Aleksandr Horoshko
۲
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۰:۰۰
Igor Akimov
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۳۰
Eduard Rubtsov
۱
۳
Vadim Smetenko
Finished
۰۰:۳۰
Vadim Smetenko
۳
۱
Igor Sukovaty
Finished
۰۱:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Sergey Buluy
۰
۳
Igor Akimov
Finished
۰۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۳۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۲
۳
Igor Akimov
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۱
Kolesnik Petro
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Buluy
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Andrey Burdakov
۱
۳
Kolesnik Petro
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Igor Akimov
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Buluy
۱
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۰۰
Kolesnik Petro
۳
۱
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۴:۳۰
Dmitriy Batyuk
۲
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۵:۰۰
Kolesnik Petro
۰
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۳۰
Kolesnik Petro
۲
۲
Andrey Burdakov
inprogress
۰۶:۰۰
  Russia Liga Pro
Alexey Vlasov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Vladislav Shelipov
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۱۵
Yurii Merkushin
۰
۳
Artem Karagodin
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Anton Gerasimov
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Pandur
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Shelipov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Dukhin
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Anton Gerasimov
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Artem Karagodin
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Shelipov
۰
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۴۵
Ivan Pandur
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Prokhorov
۰
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۰۰
Artem Karagodin
۰
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۳۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۴۵
Andrey Prokhorov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۱۵
Artem Karagodin
۳
۱
Vladislav Shelipov
Finished
۰۴:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۴۵
Ivan Pandur
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۳۰
Maksim Dukhin
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۵:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
  World TT-CUP
Muhlhauser Zdenek
۳
۱
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Muhlhauser Zdenek
۳
۲
Jean-Baptiste Cousin
Finished
۰۰:۵۰
David Prusa
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Yi Gu
۱
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۱:۰۰
Prusa Martin
۱
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۲۰
Bhavesh Shah
۰
۳
Yi Gu
Finished
۰۱:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید